Over ons

Met De Samenwerking heeft u 'zichtbaar resultaat'

doordat:
• Een uitgewerkt bemestingsplan u zekerheid geeft t.a.v. de mestwetgeving.
• De slachtgegevens van uw vleesvarkens geanalyseerd worden.
• Het rantsoen van de melkkoeien gesynchroniseerd is met VoerExpert
• De voerkosten per kg groei van de vleesvarkens berekend worden
   met het programma Pigmanager.

• Er een beweidingsplan opgesteld is voor de melkkoeien.
• Uw grasland optimaal produceert door het teeltadvies.
• De Weidetop- en Staltopvoeders de koeienpens in balans houden.
• Onze staldagen de ideale adviesmix zijn van theorie en praktijk. 
• Ons themaonderwerp zorgt voor diepgang in het
   bedrijfsbezoek.
  
• Het helder krijgen van de bedrijfsstrategie rust geeft in de
   bedrijfsvoering.

• Een optimale gezondheidsstatus zorgt voor een maximale productie. 

 
Voor de meeste boeren in West- en Midden-Nederland is De Samenwerking een begrip als het gaat om het leveren van diervoeders, ruwvoeders, meststoffen én persoonlijke bedrijfsbegeleiding. Veel boeren hebben in de loop der jaren een duurzame relatie met De Samenwerking opgebouwd. Zij kunnen beamen, dat op alle manieren een beter rendement en maximaal bedrijfsresultaat wordt nagestreefd en behaald. Voor topkwaliteit en regionale service bent u bij ons aan het juiste adres! Want met De Samenwerking heeft u zichtbaar resultaat!

De Samenwerking biedt u op verschillende manieren een
persoonlijke bedrijfsbegeleiding:
• Samen met u stippelen we de optimale lijn uit voor de toekomst van uw bedrijf.
• Met onze gebruiksvriendelijke management-programma’s zoals Voerexpert,
   MelkveeExpert en Pigmanager ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken van uw
   bedrijfsvoering.
• Daarnaast organiseren we regelmatig stalbijeenkomsten en voorlichtingsavonden,
   waar onderwerpen aan de orde komen die een directe relatie hebben met de
   bedrijfsvoering.

Wilt u ook zichtbaar resultaat? Belt u dan voor een afspraak naar De Samenwerking of naar één van onze vertegenwoordigers.