Disclaimer

C.L.V. De Samenwerking u.a. gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de productie van deze website. De door De Samenwerking verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De Samenwerking alsook (eventuele) overige leveranciers aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie en/of adviezen.
Afnemer van de informatie en/of adviezen is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik ervan. De informatie mag uiteraard door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, vermenigvuldigen, bewerken of verspreiden.

De directie

C.L.V. DE SAMENWERKING u.a.
Postbus 1
2850 AA Haastrecht