Vers Gras Abonnement

De Samenwerking introduceert het Vers Gras Abonnement!

U wilt:

  • Vers Gras AbonnementMeer inzicht in de voederwaarde van uw eigen weidegras?
  • Uw eigen weidegras zo optimaal mogelijk inzetten in uw rantsoen?
  • Checken hoe uw graslandbeheer ervoor staat?
  • De bemesting optimaliseren?

Kortom, de eiwitbenutting op uw bedrijf verbeteren?
Geef u dan op voor het groeiseizoen 2019!

Al jaren is De Samenwerking actief op het gebied van vers gras.
Nu volgt een volgende stap: tweewekelijks de voederwaarde van uw eigen weidegras!

Wat houdt het vers gras abonnement in:
Elke twee weken wordt bij u een vers gras monster opgehaald (indicatie startdatum: 15 april). In Haastrecht wordt dit monster geanalyseerd met het LG LAB en u ontvangt per e-mail de uitslag. Per bedrijf zal ook het verloop van de kwaliteit van het gras gedurende het seizoen inzichtelijk gemaakt worden. Met deze gegevens kunt u samen met uw adviseur uw bedrijfsvoering optimaliseren.

Voor deze nieuwe service zijn de kosten € 75,- voor het gehele seizoen.
Let op: er is een maximum aan het aantal deelnemers!
Voor de deelnemers wordt op donderdag 4 april a.s. een informatiebijeenkomst belegd in onze vergaderzaal, een uitnodiging ontvangt u na aanmelding.

Wat levert het u op?
Een goede benutting van uw eigen ruwvoer levert voordeel op:
- Meer eiwit van eigen land
- Betere BEX resultaten door sturing op RE/kVEM verhouding
- Lagere voerkosten

Aanmelden:
Kan via uw adviseur, via telefoon (0182-502344) of via "Aanmelden".
Dit uiterlijk 22 maart 2019.

 

 

 

 

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht