Bemesting met sleepvoet

Na tijden van onzekerheid heeft minister Schouten besloten om de sleepvoet (nog) niet te verbieden vanaf 2019.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanwenden van drijfmest op grasland op klei- en veengrond:

  • De drijfmest wordt verdund met water (min. één deel water op max. twee delen mest).
  • De verdunde drijfmest wordt in strookjes tussen het gras op de grond gebracht.
  • De strookjes mogen maximaal 5 cm breed zijn.
  • Het gras moet, voordat de meststof op de grond wordt gebracht, eerst opgetild of zijdelings weggedrukt worden.
  • De afstand tussen de strookjes moet minimaal 15 cm (hart op hart) zijn.

Het systeem moet tot aan de grond gesloten zijn. Dit betekent dat systemen waarbij de mest via een open ribbel- of golfplatensysteem op de bodem worden aangewend, niet meer zijn toegestaan.
Zolang er nog geen goedgekeurd systeem is om de verdunning te controleren, moet de veehouder aannemelijk maken bij een controle dat dit juist gebeurd is. De vraag is hoe, een antwoord heeft niemand.
Jaarlijks moet het gebruik van een systeem die de mest op de grond aanwendt, vóór het eerste gebruik, worden gemeld bij RVO.

We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.

 

 

 

 

Datum: 16 januari 2019
« Terug naar het nieuwsoverzicht