Kringloopwijzer

Vanaf 1 januari 2016 is elke melkveehouder verplicht deel te nemen aan de Kringloopwijzer. Hoe kan ik me hier voor aanmelden?

De laatste jaren zien we onder de klanten van De Samenwerking een gestage toename van deelnemers aan de BEX (Bedrijfsspecifieke EXcretie). Tot nu toe wordt de BEX uitgerekend via programma’s als de Kringloopwijzer van Koeien en Kansen of bijvoorbeeld CRV Mineraal.

Vanaf 1 januari 2016 is elke melkveehouder verplicht deel te nemen aan de Kringloopwijzer. Deze dient uitgerekend te worden in de Centrale Database Kringloopwijzer.
Vervolgens kunnen de berekende getallen aan stikstof- en fosfaatproductie van de melkveestapel ingelezen worden in de verschillende programma’s waar bemestingsplannen in gemaakt kunnen worden. De BEX is de basis van de Kringloopwijzer en vormt ongeveer 90% van de benodigde informatie. Daarnaast zijn er nog een aantal extra vragen over bijvoorbeeld het staltype, gebruik van meststoffen en gebruik van strooisel.

Wat moet er gebeuren:

  1. Aanmelden van uw bedrijf op www.dekringloopwijzer.nl. U logt in met uw E-herkenning.
  2. Maken van datakoppelingen. Voor verschillende leveranciers en dienstverlenende bedrijven kunt u een datakoppeling maken voor het automatisch inlezen van gegevens. U kunt ook een datakoppeling maken voor De Samenwerking, zodat alle mengvoerleveringen, inclusief bijproducten, ruwvoer, kunstmest en strooisel automatisch ingelezen worden. Denk hierbij ook aan de melkfabriek, RVO en uw laboratorium.
  3. Machtigen van een adviesorganisatie. Het is mogelijk om De Samenwerking te machtigen om met u mee te kijken, de Kringloopwijzer in te zien en te beheren.
  4. Het invoeren van uw voorraden op 1 januari 2016 voor ruwvoer, bijproducten en krachtvoer in de Centrale Database Kringloopwijzer.

Voor het jaar 2015 zijn bedrijven met een melkveefosfaatreferentie van >0 al verplicht om de Kringloopwijzer in te vullen. Dit kunt u doen in het programma waar u tot nu toe mee werkt. Formeel dient u daarbij deze uitslag in te vullen in de Centrale Database Kringloopwijzer voor 1 maart 2016, zodat u aan de verplichting vanuit Zuivel.nl voldoet. Op dit moment is nog niet duidelijk of een uitslag uit een ander programma geaccepteerd wordt (u kunt dit navragen bij uw melkfabriek).

Wat doet De Samenwerking:
Zoals u van ons gewend bent, hebben wij alle kennis en kunde is huis om dit samen met u goed te regelen. Er zijn de komende maanden veranderingen, maar het belangrijkste is dat we samen met u proberen om op mineralengebied zichtbaar resultaat te behalen. Daarom vinden we het ook voor in de toekomst zinvol ons hiervoor in te zetten en adviezen te geven. Zeker omdat het gaat over de efficiëntie van het rantsoen (voeding) en de efficiëntie van het gras/maisland (bemesting/teelt). Beiden komen terug in de Kringloopwijzer.

U kunt op onze website onder Actueel, Downloads de handleiding downloaden hoe u uw bedrijf aan kunt aanmelden en hoe het werkt met alle machtigingen.
Om deze documenten in te zien / te downloaden, klik hier »


Om de buitendienst op dit terrein te ondersteunen kunnen we u meedelen dat vanaf maandag 14 december Pieter van Schaik uit Stellendam ons team komt versterken en de komende maanden beschikbaar is om u, indien gewenst, bij het bovenstaande te helpen. Meldt u aan via uw adviseur of via de dames op kantoor (tel. 0182-502344). Pieter zal dan vervolgens contact met u opnemen.

Mocht u verder vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

 

 

 

  

Datum: 11 december 2015
« Terug naar het nieuwsoverzicht