De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 8 november 2017

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Maagdarmwormen

Maagdarmwormen

De melkkoeien en ook het meeste jongvee staan inmiddels op stal. Wellicht zijn ze van de zomer een keer ontwormt. 
Juist door de langere weideperiode, zijn ze gevoelig voor een nieuwe wormbesmetting en mogelijk ook leverbot. Ook bij melkvaarzen en zelfs bij oudere koeien worden nog steeds wormbesmettingen vastgesteld. 
Belangrijk genoeg om daar inzicht in te krijgen en er zo nodig iets aan te doen. Overleg met uw dierenarts hoe dit probleem aan te pakken. 

   
Stoppen met voeren van pensbestendige vetten

Stoppen met voeren van pensbestendige vetten

De NZO en Nevedi (de branche organisatie van de veevoerindustrie) hebben afspraken gemaakt om de samenstelling van het veevoer zodanig aan te passen dat de hardheid van het melkvet niet tot problemen leidt bij de verwerking van boerderijmelk. Voor de komende wintermaanden is er afgesproken dat er geen pensbestendige vetten, zoals Bergafatt, meer gevoerd mogen worden. De Samenwerking is dan ook gestopt met het verwerken en uitleveren van pensbestendige vetten.
Mengvoer waar het in zit mag opgevoerd worden. Als u het in zakgoed heeft en het gebruikt in de voermengwagen moet u daar mee stoppen! Het product is voldoende lang houdbaar.
De zuivelondernemingen gaan de vetzuursamenstellingen monitoren van elke veehouder en u krijgt daar iedere 2 weken bericht van. Mede aan de hand van de monitoring en de ontwikkelingen in de komende maanden zal het beleid worden bepaald voor de periode daarna.

   
Griepvirus waait rond

Griepvirus waait rond

Nog niet onder de mensen, maar de buitendienst heeft het wel al gezien bij de melkkoeien!!
De symptomen zijn plotseling zeer dunne mest, neusuitvloeiingen en sterke productiedaling. Het betreft zowel oudmelkte als verse koeien en vaarzen. Neem ze een aantal dagen terug in het krachtvoer, haal ze bij het voerhek, want ze zijn lusteloos, en voorzie ze van smakelijk voer. Zorg dat ze blijven vreten en drinken.

    
WeideWijzer

Laatste Vers Gras monster op onze site

Op 22 oktober hebben we het laatste vers gras monster genomen. Met 13% ds, nat gras maar wel 960 VEM. Het gras bevat met 27% nog steeds veel eiwit en weinig suiker. De adl is hoog, dat komt doordat het gras steeds ouder wordt. Voor het complete voederwaarde onderzoek klik hier »
We hebben veel positieve reacties gehad over de toepassing van de WeideWijzer in combinatie met het vers gras onderzoek. We zien ook dat steeds meer veehouders het ureum beter in de hand kunnen houden.

    
Afmelden?