De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 6 februari 2019

 

Wat sneller dan normaal, maar vanwege de actualiteit vandaag een nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Mest waterverdund uitrijden

Mest waterverdund uitrijden

Vanaf 1 januari is het gebruik van de sleepvoet verboden. Er is hierop één uitzondering gemaakt voor het uitrijden op klei- of veengrond. U mag een waterverdund bemestingssysteem gebruiken.
Daarvoor moet u wel een éénmalige melding doen.
Sinds gisteren is het mogelijk om u aan te melden om gebruik te maken van de regeling. Er zijn 2 voorwaarden:
Lees meer »

   
Gras-Starter, nieuwe fosfaatmeststof

Gras-Starter, de nieuwe fosfaatmeststof

Gras-Starter 36-7 is een nieuw, speciaal voor ons gebied ontwikkelde, meststof. De P2O5 valt binnen de derogatie en is voor veehouders met ruimte in het bemestingsplan goed toe te passen. 34.5% N in de vorm van Ureum gestabiliseerd met Limus (Urease-remmer), overige N in de vorm van Ammoniumfosfaat en 7% P2O5 uit herwonnen Fosfaat (meststof die de fosfaat geleidelijk vrij geeft).
Kenmerken:   
• Geen uitspoeling van Fosfaat (Root Activated Technology)
• Dosering 250-300 kg per ha
• Vroeg toepassen. Let op, alleen op gronden met pH < 5.5
• Geen vervluchtiging van N door behandelde Ureum
• Hoog N-gehalte dus met één toepassing de juiste gift
• Fosfaat binnen derogatie
• Een mooie start meststof voor nieuw ingezaaid / doorgezaaid grasland
• Alleen leverbaar in bigbags (600 kg)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur, of bel met Dirk van ’t Riet (0182-547449).

   
Licentieavonden druk bezocht

Licentieavonden druk bezocht!

In de afgelopen 2 weken zijn er een 4-tal licentieavonden geweest. Alle avonden waren volgeboekt, wat betekent dat er ruim 60 bezoekers per avond aanwezig waren.
Op onze website kunt u de samenvattingen van de verschillende presentaties vinden.
Omdat de licentieavond in Haastrecht snel volgeboekt was, bekijken we op dit moment de mogelijkheden om nog een bijeenkomst te organiseren. Binnenkort volgt via de nieuwsbrief meer informatie.
Voor het bekijken van de presentaties, klik hier »

    
Uitstel nemen grondmonsters

Uitstel nemen grondmonsters en mestplan 2019

Het ministerie heeft aangegeven dat door de vorstperiode in de maand januari, er uitstel is verleend voor het nemen van grondmonsters voor het bemestingsplan. De uiterste datum is nu vastgesteld op 28 februari. Bekijk of u nog grondmonsters moet nemen.
Tegelijkertijd is 28 februari nu ook de datum dat het bemestingsplan voor 2019 klaar moet zijn.
Het uitstel heeft geen gevolgen voor de geldigheid van bestaande grondmonsters. Alle monsters die genomen zijn na 1 februari 2015 zijn dit jaar geldig.

   
Afmelden?