De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 6 december 2017

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Nog een keer aandacht voor VVO's

Nog een keer aandacht voor VVO’s

Check NU in uw bemestingsplan of er voor 2017 nog Vervangende Verwerkings Overeenkomsten nodig zijn. U moet deze voor 1 januari 2018 gekocht hebben, dat kan niet achteraf!
Door nu al het bemestingsplan te actualiseren zodat de dieraantallen en de oppervlakte er goed in staan is er vrij goed in te schatten wat de totale mestproductie en het mogelijke overschot gaat worden. Uit de eerste BEX berekeningen blijkt dat het erg lastig is om N voordeel met de BEX te behalen. Dan kan het voordeliger zijn om met de forfaitaire normen te rekenen waardoor er mogelijk toch VVO’s voor de fosfaat aangekocht moeten worden.
Dat kunt u vinden in het overzicht van het bemestingsplan.

   
Beurs Gorinchem

Prijswinnaars Beurs Gorinchem

Wij kijken terug op een zeer geslaagde beurs waarin we vele contacten hebben gehad met bestaande relaties, maar ook inspirerende gesprekken hebben gevoerd met mensen die nog geen klant van De Samenwerking zijn.
Uit de ingeleverde MELKWIJZERS zijn 3 prijswinnaars gekozen die elk een Welkoopbon van € 50 hebben gewonnen.
Dat zijn: G.M. de Jong, Dorp 65c, Polsbroek (dinsdag), A.C.M. Streng, Meije 115, Bodegraven (woensdag) en Melkveebedrijf van den Bergh, Dorpsweg 22, Simonshaven (donderdag).
Van harte gefeliciteerd.

   
Facturen digitaal ontvangen 

Facturen digitaal ontvangen?

Ook bij De Samenwerking is het mogelijk om uw facturen digitaal te ontvangen.
Wilt u hiervan gebruik maken, dan graag uw aanvraag met uw emailadres welke u hiervoor wilt gebruiken, mailen naar info@desamenwerking.nl.
U ontvangt dan de facturen in uw emailbox en niet meer per post.
Overigens zijn de facturen ook te raadplegen op onze site bij mijn.desamenwerking.

    
75 miljoen voor beginnende jonge boeren

75 miljoen voor beginnende jonge boeren

Beginnende jonge boeren kunnen rekenen op een financieel steuntje in de rug van de overheid. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor deze groep agrariërs. Het fonds voor jonge boeren, dat er in de eerste helft van volgend jaar moet zijn, kan de groeiende groep jonge ondernemers helpen die graag een boerenbedrijf willen starten. Het moet ook bijdragen aan het duurzamer maken van het bedrijf.
Lees meer »

    
Informatieavond Gebr. Dekker 

Bemesten en mineralenconcentraat als kunstmestvervanger?

Loonbedrijf en mestdistributie Gebr. Dekker organiseert op donderdagavond 7 december a.s. in Lekkerkerk daar een informatieavond over. De voorlichters van De Samenwerking hebben hier ook een bijdrage in. Zij vertellen over de bemestingsnormen voor gras- en maisland, welke type meststoffen passen het beste en wanneer kunnen die het gunstigste toegepast worden. 
Voor de uitnodiging, klik hier »

    
Voorkoop KAS en KAS Zwavel

Voorkoop KAS van start

Vanaf maandag 11 december starten we met de voorkoop KAS of KAS Zwavel.
Afgelopen najaar publiceerde Agraaf nog een artikel waarin werd uitgelegd dat KAS de beste meststof voor het veenweidegebied is.
U kunt de voorkoop voor levering in Januari afsluiten tot 14 januari 2018. Voor leveringen in februari/maart en april loopt de voorkoop tot 1 februari.
Nu kopen geeft een nu bekende lage prijs en u heeft zekerheid van product op het erf als u wilt gaan strooien in het voorjaar.
Informeer bij uw voorlichter of bij Dirk van 't Riet naar de prijzen en voorwaarden van de voorkoop.

    
Afmelden?