De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 5 juli 2017

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Vervanging buitendienst tijdens de vakantie

Vervanging buitendienst tijdens de vakantie

Door de vakantie periode zullen de geplande reguliere bezoeken van de buitendienst wat langer uit elkaar liggen dan normaal. Natuurlijk zorgen we voor voldoende bemanning om al uw vragen zoals rantsoenaanpassingen te kunnen beantwoorden.
Lees meer »

   
Ruw Beemd Wieden

Ruw Beemd wieden

In langjarig bestaand grasland komt soms in grote hoeveelheden Ruw Beemd voor. Vooral op natte, slecht ontwaterde percelen. De ruwe stengel en ruw aanvoelende bladeren zijn donkergroen. Het tongetje is relatief lang (5-10 mm) en heeft een spitse top. De voetjes van de grasstengel zijn wit in tegenstelling van Engels Raaigras die rood zijn. Met name in een natte periode ontwikkelt Ruw Beemd zich razendsnel en belemmert zo de groei van Engels Raaigras en andere goede grassen. Ruw Beemd heeft zeer matige eigenschappen. Zo vormt het 20 tot 25% minder droge stof dan Engels raaigras. Het onkruidgras wortelt ondiep (bovengrondse uitlopers), waardoor zijn droogteresistentie zeer matig is. Bij hoge temperaturen valt de groei stil en na een weekje droogte geeft Ruw Beemd het zelfs helemaal op. Dat is het moment om met de wiedeg het Ruw Beemd uit de zode te verwijderen en zo plaats te maken/geven aan het Engels Raaigras. Bij grote kale plekken is doorzaaien in augustus soms noodzakelijk.

   
Planning Grasland vernieuwing

Planning grasland vernieuwing

De laatste jaren is er, mede onder invloed van de lage melkprijs toen, weinig grasland vernieuwd. Grasland met een goede opbrengst met de beste voederwaarde is de basis voor een goede melkproductie. Als gemiddelde stelregel zou je ieder jaar 10% van het areaal moeten vernieuwen.
Kijk nu eens kritisch naar de opbrengst en kwaliteit van de verschillende percelen en bepaal welke er voor vernieuwing in aanmerking komen. Op veen- en kleigronden mag je in augustus/september opnieuw inzaaien en in die periode is er ook het meeste kans op een succesvolle vernieuwing. Veelal moet het perceel doodgespoten worden, dat gaat het beste op een pas gemaaid perceel wat weer 2 weken aan de groei is.
Dus zou je nu een op te knappen perceel moeten bestemmen om over een maand te gaan maaien dan kan die half augustus doodgespoten worden.
Natuurlijk is de buitendienst van De Samenwerking uw partner in graslandvernieuwing. Raadpleeg hen bij vragen.

    
Kali strooien

Kali strooien bij weinig drijfmest

Percelen die verder van huis liggen krijgen vaak minder drijfmest en worden een keer meer gemaaid. Deze percelen kunnen dan nu te maken hebben met een Kali-tekort.
Als er 7000 kg ds gras geoogst is, is er een hoeveelheid Kali onttrokken die gelijk staat aan 40 m3 drijfmest. Bij hogere opbrengsten of lagere drijfmestgiften is dan naast het strooien van KAS, 150-200 kg Kali 60 per ha noodzakelijk om de Kali aan te vullen.
Kali is belangrijk voor de vochthuishouding van de plant en daardoor ook van invloed op de opbrengst.

    
Afmelden?