De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 30 januari 2019

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Mestcheck

Mestcheck

Al een aantal jaren stimuleert De Samenwerking het laten analyseren van de drijfmest. Ook dit jaar bieden wij u de Mestcheck aan. Als u dit via ons doet dan krijgt u 5 euro subsidie! Kennis van de stikstof-, fosfaat en kaligehaltes zijn onmisbaar bij het optimaal gebruik maken van de drijfmest. We zien in de praktijk grote verschillen. De Mestcheck biedt ook de basis voor de berekening van het bemestingsadvies.
Wij hebben handige pakketjes voor u, deze kunt u opsturen naar Eurofins. Binnen een week heeft u de  uitslag binnen en biedt dit gesprekstof bij het volgende bezoek van uw adviseur.
Denk ook alvast na over hoe u de beschikbare mest wilt verdelen over de hectares.

   
Bezemdoordemiddelenkast

Bezemdoordemiddelenkast.nl

Op onze spuitlicentieavonden is er over gesproken, op dit moment lopen er een tweetal acties. Één in het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland en de andere in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Wat houdt het in: 
De Bezemactie is bedoeld voor alle agrariërs, glastuinders, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs in het werkgebied van de Hoogheemraadschap. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen bij u op het bedrijf door een erkende afvalinzamelaar. De Bezemactie wordt gefinancierd door het Hoogheemraadschap. CLM voert de Bezemactie uit in samenwerking met de lokale leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.
U kunt zich alleen opgeven via de site www.bezemdoordemiddelenkast.nl
Voor de actie in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden moet u zich vóór 16 februari a.s. opgeven.
Opgeven voor de actie van Hoogheemraadschap van Rijnland kan tot 16 maart a.s.

   
Laat uw dieren niet in de kou staan

Laat uw dieren niet in de kou staan?!

De laatste weken schommelen de temperaturen behoorlijk. Extra aandacht voor een aantal diergroepen is belangrijk:
Kalveren: Zorg ervoor dat de kalveren in ieder geval droog! liggen. Verder wordt er veel gebruik gemaakt van kalverdekjes waar goede ervaringen mee zijn. Denk ook aan de concentratie melkpoeder die gevoerd wordt. U kunt de concentratie ophogen tot 160-170 gram per liter aangemaakte melk. 
Droge koeien: Koude omstandigheden vraagt meer energie. We zien onderweg dat bij sommige rantsoenen droge koeien moeite hebben om de energieopname op peil te houden. Dit geldt met name voor structuurrijke- en strorantsoenen. Tijdelijk wat extra krachtvoer kan hierbij het verschil maken.
Schapen: Het is nu de tijd om de schapen bij te gaan voeren die moeten lammen. Houd hierbij rekening met het grasaanbod. Dit is in ons werkgebied zeer verschillend! Let op de conditie en neem tijdig maatregelen om deze op niveau te houden.

    
KringloopTips

KringloopTips

De Kringloopwijzer moet sinds afgelopen jaar door elke melkveehouder ingediend worden. De uiterste datum van indienen verschilt per melkfabriek, maar is uiterlijk 15 mei. Mocht u zich willen aanmelden voor de Topzuivellijn van FrieslandCampina, dan heeft u twee maanden de tijd om de Kringloopwijzer voor 2018 in te dienen. Deze resultaten worden gebruikt of u wel of niet in aanmerking komt voor deze nieuwe melkstroom.
Op de site van Verantwoorde Veehouderij kunt u per onderdeel een aantal KringloopTIPS vinden, klik hier »

   
Afmelden?