De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 29 augustus 2018

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Uitnodiging Ruwvoederdemo

Uitnodiging ruwvoederdemo’s Montfoort en Meerkerk

Vorige week heeft de eerste demo plaatsgevonden in Hazerswoude. Een interessante middag waarbij verschillende onderwerpen zoals maisrassen, graslandbeheer, graslandkruiden en gewasbeschermingsmiddelen besproken zijn.
Volgende week staan er nog 2 bijeenkomsten gepland, namelijk:
4 september (ochtend en middag) in Montfoort     Opgeven
5 september (middag) in Meerkerk                       Opgeven 

Uw bezoek kunt u laten meetellen voor een spuitlicentiepunt (onderdeel Teelt).
We hopen u te ontmoeten tijdens deze ruwvoederdemo’s!

   
Pak nu uw grasland aan

Pak nu uw grasland aan

De omstandigheden om gras door te zaaien of te vernieuwen zijn nu ideaal.  Het weer is wisselvallig en in de toplaag van de bodem zit nu voldoende vocht en temperatuur. Daarbij komt er in de nachten via dauw ook extra vocht op de grond. Hoewel veel percelen zich nu goed herstellen van de droge periode, zijn er ook nog genoeg percelen die aan doorzaai of vernieuwing toe zijn.
Lees meer »

   
Stagelopen jongvee

Stagelopen jongvee

In de afgelopen periode was er weinig tot geen weidegras beschikbaar. Gevolg is dat veel veehouders noodgedwongen het jongvee op stal hebben laten staan. Nu de groei weer op gang komt kunt u overwegen om het oudere jongvee (geïnsemineerde dieren) alsnog voor een aantal weken te weiden. Het jongvee kan dan “stagelopen” in de wei, om volgend jaar als melkvaars goed om te kunnen gaan met het weidegras.
Let hierbij op de mineralenvoorziening en het op tijd weer binnen halen afhankelijk van grasaanbod en weersomstandigheden.

    
Blij met najaarsgras

Blij met najaarsgras

Het is jaren geleden dat we zo blij geweest zijn met het najaarsgras wat nu aan het groeien is. In de polder komt er weer kleur op het gras, de mest van de koeien wordt dunner en de ureumgetallen in de melk stijgen.
Hoe benutten we dit gras, zowel in de wei als in de kuil?
De vers gras monsters laten een flinke stijging van het ruw eiwit zien. Zorg er in de eerste plaats voor dat er op stal voldoende ander ruwvoer (kuilgras/snijmais) bijgevoerd wordt. Daarnaast kun je niet genoeg energie bijvoeren. Energie, energie en nog eens energie. Dit allemaal om het snelle en onbestendige eiwit beter te kunnen benutten. Als u dit gras de komende weken gaat inkuilen kunt u Ecosyl toevoegen. Het verbetert de conservering en ook de smaak. Daarnaast is het mogelijk om Melasse aan het gras toe te voegen. Richtlijn voor gebruik is 300-400 liter per ha. Mochten de weersomstandigheden matig zijn dan kunt u ook denken aan het toevoegen van droge bietenpulp. Met andere woorden: welke optie u ook kiest, een goede conversering en smaak is het doel!

   
Afmelden?