De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 27 juni 2018

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Roadshow MIJN GRAS

Morgen, donderdag 28 juni, de laatste Roadshow Mijn Gras in Benschop

Donderdagmiddag 28 juni om 13.30 uur start de laatste van de 5 Roadshows Mijn Gras die we de afgelopen 2 weken gehouden hebben. Neem uw eigen vers gras monster mee en laat dat analyseren op het mobiele lab van LG. Vervolgens kunt u aan 2 workshops mee doen, “gras” en “voeding”.
De deelnemers zijn enthousiast over deze interactieve aanpak. We ontmoeten u graag morgen in Benschop. 
Voor het bezoekadres en programma, klik hier »

   
Mijn RVO

Insturen Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen

Van elk transport van dierlijke mest maakt u een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) op. Dat is de hoofdregel. Stuurt u het VDM (op tijd) in!
Wat is op tijd?
Is de mest forfaitair vervoerd (niet gewogen en bemonsterd zoals bij Boer Boer transport)? Dan stuurt u de gegevens binnen 10 werkdagen in. Dit kan bij voorkeur elektronisch via de webapplicatie.
Bij het vervoer van mest waarbij een intermediaire onderneming moet worden ingeschakeld stuurt de Intermediair de gegevens binnen 30 werkdagen elektronisch in.
Lees meer »

   
Hittestress

Hittestress bij melkkoeien “code knal geel”

Boven de 22 graden in combinatie met hoge luchtvochtigheid hebben de koeien al last van de warmte, de zogenaamde hitte stress.
Voor de komende week worden er hoge temperaturen met veel zonneschijn voorspelt.
Voor maatregelen om hittestress zoveel mogelijk te beperken, klik hier »

    
Hogere wateropname

Hogere wateropname van de zeug in de dracht geeft zwaardere biggen

Op het varkensonderzoekscentrum van Trouw Nutrition is onderzoek gedaan naar het effect van wateropname bij zeugen in de dracht op de productie.
Daarnaast is er gekeken naar het effect van de wateropname en productie van zeugen met een additief van vrije en gebufferde zuren in het drinkwater.
De conclusie is dat de technische resultaten van de zeugen positief worden beïnvloed door wateropname in de dracht niet te beperken, maar juist te stimuleren tot minimaal 10,5 liter per dag. Ondanks het effect van hogere wateropname op de hoeveelheid mest.
Lees meer »

    
100% score voor deelnemers VoederWaarde.nl

100% score voor deelnemers VoederWaarde.nl

De deelnemers aan Voederwaarde.nl, waaronder De Samenwerking, worden jaarlijks getoetst op de borging van de voederwaarde van de geleverde voeders. Onderdeel van deze toetsing is dat een onafhankelijke auditor middels een steekproef een monster neemt en laat analyseren. In alle gevallen voldeed het ingestuurde monster aan de vereisten. De gehalten van de geproduceerde voeders van de deelnemers aan VoederWaarde.nl, komen aantoonbaar overeen met de gedeclareerde gehalten op het etiket, inclusief het fosforgehalte.
Lees verder in het artikel uit De Molenaar »

   
 Bemestende waarde Bagger

Bemestende waarde van stikstof uit bagger beperkt

Gebruik van bagger gaf nauwelijks tot geen extra gewasopbrengst. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een oriënterend onderzoek op KTC Zegveld waarbij bagger op verschillende momenten in het voorjaar en zomer werd toegediend op grasland.

Bemestende waarde
In 2016 werd op KTC Zegveld een oriënterend onderzoek uitgevoerd, waarbij bagger op vier verschillende tijdstippen werd toegediend op grasland. Dat was voor de 1e snede-begin april, na de 1e snede-half mei, na de 2e snede-half juni en zomer-half augustus.

Resultaat van bagger nihil
Uit de resultaten bleek dat het gehalte aan totale stikstof (kg/ton) van de bagger ca. 40% lager is dan van runderdrijfmest. Daarnaast bestaat de totale stikstof in bagger praktisch volledig uit organisch gebonden stikstof. Bagger had op alle vier de tijdstippen nauwelijks tot geen opbrengstverhogend effect ten opzichte van geen bemesting en ook praktisch geen effect op het RE-gehalte van het gras. 
Lees verder in het verslag van de Proeftuin Veenweiden »

   
Afmelden?