De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 19 juni 2017

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Hittestress

Hittestress bij melkkoeien, code: "erg geel”

Er is geen ontkomen aan, in heel het land is het zo warm dat koeien last krijgen van hittestress. De verwachting is dat het tot het eind van de week zo warm blijft.
Dus neem maatregelen om hittestress zoveel mogelijk te beperken!
Lees meer »

   
Voersilo leeg laten komen

Voersilo leeg laten komen en behandelen tegen schimmelvorming en broei

Nu het warme zomerweer aanbreekt is het verstandig om de voersilo’s en de voersystemen schoon te maken. Laat de silo’s een keer helemaal leeg komen en controleer ze aan de binnenzijde op oude voerresten. Verwijder deze oude voerresten middels kloppen, vegen of eventueel uitspuiten. Oude voerresten kunnen aanleiding geven tot schimmelvorming en broei met onsmakelijk en ongezond voer tot gevolg. Vooral jonge dieren kunnen daarvan ziek worden.
U kunt bij uw voerbestelling Fylax Forte opgeven, 1 zakje van 750 gram per silo. Het is een mengsel van schimmelremmende organische zuren, die voorafgaande aan het voer in de lege en geschoonde silo geblazen wordt.

   
Nieuwe oogst gedorst hooi/stro

Nieuwe oogst gedorst hooi of stro

Heeft u interesse in nieuwe oogst gedorst hooi of stro dan is het zaak om dit nu al aan ons kenbaar te maken. De beschikbaarheid van enkele soorten gedorst hooi (ook kleine baaltjes) en stro is sowieso gering, dus hoe eerder u dat met ons afstemt des te groter de kans is dat we aan uw wensen kunnen voldoen.
Meldt u bij de buitendienst of rechtstreeks bij Dirk van ’t Riet.

    
Afmelden?