De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 19 juli 2017

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

WeideWijzer

Waarschuwing voor extreme grasgroei

Deze waarschuwing is uiteraard bedoeld met een knipoog, maar na een periode van droogte is er weer voldoende water gevallen en zien we het gras weer volop groeien. Het lijkt de voorjaarsgroei wel met 80 tot 100 kg ds per ha per dag.
De aanwezige stikstof in de bodem komt nu makkelijk beschikbaar. Het ruw eiwit gehalte in het gras zal weer gaan stijgen en daarmee het ureum in de melk. Wees daar alert op en stuur het rantsoen zo nodig bij met Energiewijzer.
Volg de groeicijfers van het gras en de vers gras onderzoeken op onze WeideWijzer.

   
Beweidingsseizoen

Begin goed aan de tweede helft van het beweidingsseizoen

Door de wisselende grasgroei de afgelopen maand is het best lastig om lekker te weiden. Daarom is het goed om het oorspronkelijke beweidingsplan weer eens onder de loep te nemen en te bespreken.
Wordt er nog geweid vanuit voorraad (omweiden of met een draadje) of vanuit de bijgroei (standweiden). Passen de blokken nog bij het systeem en hoe staat het met de (verwachte) grasgroei. Om daar achter te komen is een FarmWalk noodzakelijk, zeker als u op vakantie bent geweest.
Maak uw plan voor de tweede helft van het weideseizoen, want de koeien lopen misschien nog wel 3 maanden buiten!!

   
Laatste dierlijke mest

Laatste dierlijke mest het land op

Pak de gelegenheid met beide handen aan, om op minder zonnige dagen de laatste dierlijke mest uit te rijden. Bij voorkeur verdunt met water (minimaal 1/3 water) om de verdeling en de benutting te verbeteren.
Zorg dat u de put leeg heeft dan hoeft u hem alleen nog maar bij te houden. Of beter nog, de rest bewaren als u voldoende opslagcapaciteit heeft.
Voor de laatste stikstofbemesting kunt u dan alleen KAS gebruiken. Dat geeft dan ook schoner en smakelijker weidegras.

    
GVE-reductie

GVE-reductie, kijken en actie ondernemen

Augustus is weer de referentiemaand voor de GVE-reductie. Kijk nu al hoe u er voor staat, want u moet gemiddeld over augustus uw doelstelling halen.
Als voorbeeld, als u op 15 augustus kijkt en u heeft dan 1 GVE te veel, moet u er direct 2 weg doen om gemiddeld goed uit te komen. Elke GVE te veel kost u € 480 voor de maanden juli/aug. Let wel, u wordt dan gelijk afgerekend over het aantal GVE dat u teveel heeft tot aan de taakstelling. Ons advies iedere 3 dagen kijken en zo nodig snel actie ondernemen.

    
POV maakt regeling openbaar 

POV maakt ‘Regeling Ondersteuning Ketenconcepten varkenshouderij’ openbaar

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft de ‘Regeling Ondersteuning Ketenconcepten varkenshouderij’ openbaar gemaakt. De subsidieregeling is bedoeld voor collectieven van varkenshouders die hun positie in de keten willen professionaliseren en verstevigen. De collectieven die in aanmerking willen komen voor deze subsidie kunnen zich van 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden.
Lees meer »

   
Afmelden?