De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 16 augustus 2017

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Ontmoet ons op de Jongveekeuringen

Ontmoet ons op de Jongveekeuringen in de regio

Afgelopen zaterdag stond onze beurswagen op de keuring in Hellevoetsluis en a.s. zaterdag 19 augustus zijn we op de Jongveekeuring Montfoort-Vreeland op de locatie Kleizuwe in Vreeland, tegelijk met het Historisch Festival Vreeland. 
Klik hier voor nog meer Jongveekeuringen-Fokveedagen waar u ons kunt ontmoeten.

   
GVE-reductie

GVE-reductie regeling

Augustus is weer de referentiemaand voor de GVE-reductie. Om een heffing van € 480 per GVE voor 2 maanden te voorkomen moet u gemiddeld over augustus niet boven uw GVE taakstelling uitkomen. Check uw actuele GVE via Z-Net en het Melkweb middels door te klikken naar Zuivel Nl. Wanneer u vanaf 1 juni vrouwelijk jongvee, ouder dan 35 dagen heeft afgevoerd moet u rekenen met het jongveegetal en geldt dus het aantal GVE inclusief het jongveegetal.
Voor de laatste actuele informatie over de GVE-reductie regeling zoals de voorwaarden voor de zogenaamde lichte toets kijk dan op RVO.nl

   
Grasland verbeteren

Grasland verbeteren en “scheurmonster”

Op veen- en kleigrond mag u tot 15 september grasland vernieuwen. Praktisch houdt dat in dat uiterlijk op 15 september het grasland vernietigd dient te zijn, dus doodgespoten.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft RVO de interpretatie of er een scheurmonster nodig is gewijzigd. Als er na scheuren een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld (en dat is gras) mag u dat gewas alleen bemesten als dat uit het scheurmonster blijkt nodig te zijn. In die gevallen is een scheurmonster dus noodzakelijk.

Welke datums gelden voor:

  • Uitrijden drijfmest op grasland t/m 31 augustus.
  • Uitrijden vaste mest op grasland zand en löss gronden t/m 31 augustus op klei en veengronden t/m 15 september.
  • Uitrijden vaste mest op bouwland op zandgrond t/m 31 augustus op klei- en veengrond het hele jaar. Wel onderwerken/vermengen met de grond.
  • Toedienen kunstmest op grasland t/m 15 september.
  • Vernietigen grasland bijv. ten behoeve van graslandvernieuwing t/m 15 september. Doodspuiten is ook vernietigen, dus als er 15 september is doodgespoten mag u op 25 september nog beginnen met de grondwerkzaamheden.
    
Attentie diergezondheid

Attentie diergezondheid

Hoestend jongvee en melkkoeien
Vooral bij de zogenaamde “nieuwe weiders” maar ook bij bedrijven die al langer weiden zien we ingevallen koeien met een opgetrokken buik en een versnelde ademhaling. Regelmatig hoor je hoesten in de koppel. Dit alles wijst op een longworminfectie. Dat komt zowel bij jongvee als melkvee voor. Met name bij de vaarzen en melkschotten. Laat het niet op zijn beloop maar ga, in overleg met de dierenarts, snel tot actie over.

Maden bij schapen
Dunne mest bij schapen die aan de staarten blijft hangen (zogenaamde stront staarten) is de ideale plek voor maden. Wees alert en knip de mest uit de staarten of was de staarten schoon. Beter nog, scheer het schaap en overleg met de dierenarts over een behandeling tegen maden.

   
Ruwvoeder-Demo

Ruwvoeder-demo’s

Begin september zijn we weer in de regio met onze ruwvoeder-demo’s, met punt voor spuitlicentie verlenging.
Noteer alvast in uw agenda:

Woensdagmiddag 6 september in Montfoort
Dinsdagmiddag 12 september in Meerkerk
Vrijdagochtend 15 september in Hazerswoude Dorp

De uitnodiging valt volgende week in de bus!

    
Afmelden?