De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 15 augustus 2018

 

Het einde van de vakantie nadert, maar de zomer is nog niet ten einde. Een bui regen maakt nog geen gras!! Per bedrijf en zelfs per perceel zijn de verschillen in droogteschade en stand van het gras of mais zeer verschillend. Wees je bewust van de ontwikkeling daarvan en doe wekelijks een FarmWalk.

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Wacht niet af: zaai direct

Wacht niet af: zaai Italiaans direct na de mais en zaai het grasland door……

Hoewel de meeste mais in het Groene Hart goed staat en een goede kolf vormt is het bij de collega’s op het zand dramatisch gesteld. Ook bij onze telers in het gebied boven Utrecht staan veel slechte en verdroogde percelen. De verwachting is dat de mais die wel goed staat snel afrijpt en dat we alle kansen krijgen om na de mais nog een snee gras te winnen.
Zaai dan direct na het hakselen 40-45 kg Italiaans raaigras in. Dit is het snelst kiemende en groeiende soort. Mogelijk is er zelfs van het voorjaar nog een snede te oogsten voordat het als groenbemester wordt ondergewerkt.
Of pak nu de kans om een perceel waar al jaren mais op staat in te zaaien met een blijvend graslandmengsel.
Lees meer »

   
Profiteer nu nog van uw dierlijke mest

Profiteer nu nog van uw dierlijke mest

Ga er vanuit dat de dierlijke mest vóór 1 september uitgereden moet worden! Doe dat met toevoeging van minstens 50% water.
Als het met 2 weken wordt verlengd is het maar de vraag of dat goed is voor de benutting. Ga voor maximaal 20 m3 per ha.
Op maisland mag u tot 15 september de mest erop brengen, door de vroege oogst lukt dat waarschijnlijk wel. De percelen die dierlijke mest krijgen hoeven geen kunstmest te hebben omdat er door de mineralisatie ook nog stikstof beschikbaar komt voor het gras.
Percelen die als eerste weer geweid gaan worden liever geen dierlijke mest geven maar 80 kg KAS per ha.
Check het bemestingsplan of u mogelijk nog mest moet afvoeren, door de vroege oogst van de akkerbouw lukt dat waarschijnlijk wel.

   
Koein in de overlevingsmodus

Koeien in de overlevingsmodus

De melkkoeien hebben het zwaar gehad met de zomerse omstandigheden van de laatste maanden. In zijn algemeenheid valt op dat de conditie van de koeien achteruit is gegaan.
Kijk samen met uw voorlichter eens kritisch naar de conditie van uw koeien. Zorg dat ze voldoende energie uit goed ruwvoer en krachtvoer opnemen. Dus voer ook voldoende kg’s brok.
Het weinige weidegras bevat momenteel maar 800 VEM (voor de Vers Gras cijfers, klik hier»). Durf de voorjaarskuil open te maken. Niet de datum is leidend voor het openen van de kuil maar de omstandigheden, en die zijn er nu naar om dat te doen. Vooral omdat bij een aantal melkfabrieken de wintertoeslag er weer bij komt. Maar sowieso moeten de verse koeien goed opstarten en dat lukt niet met de herfstkuil/balen van vorige jaren.
Bereken samen met uw voorlichter ook hoe groot uw ruwvoervoorraad momenteel is voor de komende winter. Daarmee krijgt u ook inzicht hoeveel er nog bij moet komen.

    
Jongerenavond 2018

Noteer in de agenda, 28 september

De jaarlijkse Jongerenavond van De Samenwerking is dit jaar op vrijdagavond 28 september.
De jongerenraad heeft een nieuwe opzet bedacht met een praktisch programma op een andere locatie. Dat beloofd wat.
De uitnodiging volgt, houd de brievenbus en e-mail in de gaten.

    
Afmelden?