De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 11 juli 2018

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Blijf in het maairegime

Blijf in het maairegime

De niet weidende bedrijven, maar ook bedrijven die met platforms weiden, zorg ervoor dat je in het maairitme blijft. Dat wil zeggen 5 weken na de vorige snede weer maaien. De tussentijd is nu bepalend, niet de opbrengst.
Als de snede ouder wordt dan 5 weken gaat de voederwaarde hard achteruit doordat de celwanden verhouten, zeker onder de droge weersomstandigheden zoals we nu hebben.
Maai niet te kort (7cm zie onze liniaal) en zorg dat het product niet te droog de kuil in gaat. ’s Morgens maaien, niet schudden en ’s avonds weg. Of ’s avonds maaien en ’s morgens weg. Maaien geeft ook weer nieuwe groei.

   
Beweidingsplan

Beweidingsplan

Door de zomerse omstandigheden zitten we wat de grasgroei betreft in de zomerdip (kamelenbult). Grasgroei van 0-20kg ds per ha per dag zorgt ervoor dat we in beeld moeten hebben hoe het verder moet met de beweiding.
Reken en kijk 4 weken vooruit, want als het gaat regenen staat er ook niet zomaar een weidesnede en de ervaring leert dat de koeien het dan minder naar hun zin hebben.
Overweeg om een weidebreak in te lassen van ongeveer 3 weken door ze op te stallen. Voer ze dan een volledig stalrantsoen en vergeet niet om ook de krachtvoerhoeveelheid te verhogen.
Als je blijft weiden is het van belang om flink bij te voeren op stal.

   
Vervanging buitendienst tijdens de vakantie

Vervanging buitendienst tijdens de vakantie

Door de vakantieperiode zullen de geplande reguliere bezoeken van de buitendienst wat langer uit elkaar liggen dan normaal. Natuurlijk zorgen we voor voldoende bemanning om al uw vragen zoals rantsoenaanpassingen te kunnen beantwoorden.
Blijf dus niet met een vraag zitten maar neem contact op met
De Samenwerking.
Lees meer »

    
Laatste dierlijke mest

Laatste dierlijke mest het land op

Zorg dat u klaar staat om als het weer omslaat de “laatste” dierlijke mest uit te rijden. Goed gemixt en verdunt met water (minimaal 1/2 water) om de verdeling en de benutting te verbeteren. Voor een weidesnede dan géén KAS bij strooien.
Zorg dat u de put leeg rijdt dan hoeft u hem alleen nog maar bij te houden. Of beter nog, de rest bewaren als u voldoende opslagcapaciteit hebt. Voor de laatste stikstofbemesting kunt u dan alleen KAS gebruiken. Dat geeft een schoner en smakelijker weidegras.

   
Afmelden?