De Samenwerking mailing

Nieuwsbrief 10 oktober 2018

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

Koeien nog lekker buiten

Koeien nog lekker buiten

Dat wel natuurlijk… Maar let op: de totale vers gras opname blijft vaak beperkt tot 3-4 kg ds. Dat houdt in dat 75% van het rantsoen binnen opgenomen moet worden. Daarom moeten de uren weidegang beperkt blijven tot 5-6 uur, anders zijn de koeien onvoldoende uren in de stal om daar de benodigde kg ds op te nemen voor een goede melkproductie. Het weinige weidegras is wel eiwitrijk en daarmee een mooie aanvulling in het rantsoen. Voor de laatste vers gras onderzoeken, klik hier »

   
Pak je kans

Pak je kans

Tot het weekend blijf het prachtig weer om het laatste gras te maaien en in te kuilen. Dat zal veelal in balen gaan. Door het hoge ruw eiwit- en het lage suiker gehalte is een kuilverbetermiddel toevoegen noodzakelijk voor een goed inkuilproces, ook in een baal. Het extra gevormde melkzuur zorgt voor een betere smakelijkheid en daardoor hogere opname. Tevens wordt het gevaarlijke boterzuur onderdrukt. Afhankelijk van de beschikbare apparatuur op de pers of opraapwagen zijn Ecosyl of Pioneer de geschikte producten.
Als het weer eind oktober nog even meezit kunnen de koeien dan ook nog een keer weiden op een frisse schone wei.

   
Afrikaanse varkenspest

Aanwijzingen dat militairen Afrikaanse varkenspest België binnenbrachten

Sinds de uitbraak op 13 september in de Belgische provincie Luxemburg is bij 53 wilde zwijnen het AVP virus aangetroffen. Aanvankelijk werd gedacht dat de besmetting kwam via achtergelaten vleeswaren op een daar gelegen parkeerplaats. Er zijn nu echter aanwijzingen dat militairen mogelijk de Afrikaanse Varkenspest België binnengebracht hebben. Op een militair terrein in Lagland nabij Aarlen in de provincie Luxemburg zijn 2 besmette wilde zwijnen gevonden. Het terrein ligt in de besmette zone. Op het terrein trainen legereenheden uit België en andere landen, waardoor het een komen en gaan van soldaten is. Zij hebben de dierziekte mogelijk meegenomen vanuit Oost-Europa, waar eveneens veel wordt geoefend. Een van de karkassen op het militair terrein in Lagland werd op 21 september ontdekt. Het stoffelijk overschot was toen al in verregaande staat van ontbinding, wat doet vermoeden dat het dier 2 tot 4 weken eerder stierf. Dit zwijn is mogelijk het eerste dier dat besmet raakte en het virus verspreidde. Bij Defensie wordt enkel bevestigd dat twee besmette varkenskadavers in het militaire kamp zijn aangetroffen.
Bron: Het Nieuwsblad

Waakzaamheid is geboden evenals voorzorgsmaatregelen. Daarom worden bij het op- en afrijden van het erf bij varkenshouders de wielkasten en banden van de bulkauto ontsmet. Auto’s die grondstoffen afleveren bij De Samenwerking afkomstig uit Oost Europa en die door België rijden worden op ons terrein ook ontsmet.

    
Fosfaatrechten

Fosfaatrechten en dieraantallen in het vizier

De tijd begint te dringen. Als je door afvoer van koeien nog binnen het aantal fosfaatrechten wilt komen moeten er relatief veel dieren weg. Als voorbeeld; heeft u op 31 oktober 40kg Fosfaat te veel dan moeten er direct op 1 november 6 koeien weg!!
Controleer ook of de juiste kg’s Fosfaat van de beschikking van RVO in de fosfaatplanner of monitor staan.
Daarnaast merken we dat juist door de afvoer van koeien de kans groot is dat de gemiddelde melkproductie gaat stijgen en daardoor een klasse hoger uit komt. Juist hierom is het noodzakelijk om iedere week de fosfaatplanner of monitor te raadplegen. Probeer ook de gemiddelde productie zo goed mogelijk in te schatten om dit probleem te voorkomen.

    
Prijsvraag Hoornaar

Prijsvraag Hoornaar

Afgelopen zaterdag is onze stand druk bezocht tijdens de Fokveedag/Boerenlandfeest in Hoornaar. De prijsvraag was dit keer om de juiste volgorde van grondstoffen aan te geven, van veel naar minder pensenergie.
De winnaar van 1000kg PensEnergie is: Pleun Meerkerk uit Nieuw-Lekkerland
De tweede prijs gaat naar: Heihoeve uit Giessenburg,
De derde prijs gaat naar J.C. Boele uit Brandwijk.
Van harte gefeliciteerd!

   
Afmelden?